Graficke pismenko Hřbitov se nachází za městem, na návrší asi 200 metrů od silnice 127, vpravo za železničním přejezdem.

 
Graficke pismenko Doba založení hřbitova není přesně doložena, traduje se rok 1434. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1711. Na hřbitově se dochovala řada cenných náhrobků barokního a klasicistního typu. Byl používán do roku 1943. Po roce 1969 sem byla přemístěna část náhrobků ze zrušeného a zatopeného hřbitova v Dolních Kralovicích. V 80. letech 20. století. byl hřbitov restaurován. Jedná se o jedinou památku na židovskou komunitu v Trrhovém Štěpánově. Synagoga, která stávala ve shluku židovských domků nedaleko náměstí, byla zbořena před rokem 1950.

Text: turistické
1.5. 2008 - Milan Caha (zdroj: Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě, Sefer, 1992)