Židovský hřbitov v Ledči nad Sázavou byl založen za jihozápadním okrajem města, dnes však sousedí s areálem nového městského hřbitova v Barborce z let 1973-1974. Pohřbívalo se zde již v 17. století, podle některých pramenů od roku 1601. Existence židovské obce v Ledči skončila za 2. světové války. Na hřbitově je dnes kolem 200 náhrobků, většinou staršího typu, barokních a klasicistních, novější náhrobní kameny s českými nápisy jsou jen výjimečné. Nejstarší dochovaný náhrobek je datován do roku 1679, lze tu nalézt i náhrobky prarodičů hudebního skladatele Gustava Mahlera. Po roce 1991 byl hřbitov upraven za pomoci Pražské židovské obce, tehdy byla také opravena márnice. Vedle márnice je branka, jíž je hřbitov celoročně volně přístupný.

Text: historie
1.5. 2015 - Pavel Vlach (s použitím webu Pražské židovské obce)