Židovský hřbitov v Brumově se rozkládal v trati „Dubník“, zvaný také „Židáky“, parcela č. 2285 o rozloze 755 m2. Pohřebiště je položeno na mírném svahu k východu a je nepravidelného tvaru. Místní židovský hřbitov v Brumově je důležitým dokladem existence zdejší židovské obce a je místem posledního odpočinku židovských souvěrců z celého jižního Valašska.

 
Graficke pismenko Kamenné náhrobky z 18.-20. století jsou rozmístěny v nepravidelných řadách v počtu asi 40 náhrobních kamenů. Materiál náhrobků tvoří pískovec, ale i žula a mramor. Náhrobní kameny jsou zdobeny od barokní výzdoby až po novodobé ztvárnění. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1785 a poslední pohřeb zde byl vypraven 9.5.1931 Bertholdovi Bermannovi z Brumova a v roce 1939 ženě Reisové z Francovy Lhoty.
 
Graficke pismenko Ještě v předválečném období byl hřbitov chráněn kamennou zdí se vstupní bránou, a to až do doby, kdy si během druhé světové války v blízkosti hřbitova zřídila německá pohraniční stráž cvičnou střelnici. Od té doby hřbitov chátral. V roce 1985 pak byla provedena komplexní ochrana hřbitova a jeho obnova. Bylo vybudováno nové oplocení a k padesátiletému výročí holocaustu zde byla odhalena pamětní deska obětem nacismu.

Text: historie
27.8. 2006 - GP-company, osobní archiv a info. z Muzea v Brumově