Graficke pismenko První Židé přicházejí do Blovic na počátku 16. století, snad v souvislosti s vyhnáním Židů z Plzně v r. 1504. Židovská náboženská obec zde existovala od 17.století až II. světové války. Deportace proběhla 15. a 22. 1. 1942 a z tehdejších 25 židovských občanů se nevrátil nikdo.

 
Graficke pismenko Poměrně velký hřbitov (rozloha více než 1400 metrů2) byl založen v r. 1683. Hřbitov je (léto 2008) poměrně zanedbaný, ohradní zdi jsou na mnoha místech rozpadlé, porostlé břečťanem. Řada zajímavých náhrobků, často s nezvyklým dekorem, zarůstá vegetací. Ve východní části hřbitova je jednoduchý památník obětem holocaustu z r. 1990.

Text: historie
21.7. 2008 - Milan Caha (Zdroj: B. Rozkošná, P. Jakubec, Židovské památky Čech, Nakladatelství Era, 2004)