Zámeček - Ernestinum (Marienburg)

Graficke pismenko Na místě dnešního zámku stála podle všeho ve 13 století dřevěná tvrz (archeologické nálezy). Na jejím místě, kolem poloviny 14. století, za vlády Karla IV., dal první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic postavit kamenný hrádek, který byl podle svého zakladatele nazván Ernestinum. Z původní stavby se do dnešních dob zachovala východní část s gotickým arkýřem s žebrovou klenbou (pozůstatek presbytáře hradní kaple). Na hrádku sídlil správce arcibiskupského panství a Arnošt z Pardubic zde také často pobýval.

 
Graficke pismenko Arnoštův nástupce, druhý pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, nechal hrádek na konci 14. století opevnit zdí a hlubokým příkopem, přístup byl patrně po padacím mostu. Hrádek měl vlastní studnu, což byl důležitý prvek při případném obléhání.
 
Graficke pismenko Po skončení husitských válek bylo příbramské panství často zastavováno různým pánům. Poslední zástavní majitelka, paní Kateřina Šternberková z  Lokšan, se chovala ke svým poddaným tak špatně, že vzali roku 1576 hrad (sídlo správy panství) útokem a ten byl vypleněn. Roku 1579 byla Příbram povýšena na královské město a hrádek ztratil svůj význam poté, co se městská správa přesunula do budovy radnice. Hrádek, který byl v královském majetku, poté chátral. Po roce 1670 byl pražským arcibiskupem Matoušem Ferdinandem Sobkem z Bílenberka získán zpět do majetku církve. Hrádek byl poté opraven a barokně rozšířen. Dostal také nové jméno - Marienburg (Mariánský hrad).
 
Graficke pismenko Od roku 1849 se stal zámek v souvislosti s prudkým rozvojem těžby stříbra v oblasti sídlem montánního učiliště, kterému byl r. 1865 císařem Františkem Josefem I. udělen titul báňské akademie, od r. 1894 vysokou školou. Zámek byl v této době rozšířen o zadní trakt, hradby byl zbořeny a příkop byl zasypán (již r. 1846). Vysoká škola přesídlila r. 1946 do Ostravy, zámek poté sloužil jako sídlo drobných provozoven, v 70. letech 20. stol. zde bylo muzeum, později kulturní středisko. V 70. - 80. letech 20. stol. prošel objekt, místními nazývaný Zámeček, rekonstrukcí.
 
Graficke pismenko Na konci 20. stol. byla v zámku otevřena Galerie Františka Drtikola, v současnosti je také Infocentrum města Příbram.

Text: historie
12.3. 2013 - E.H. podle http://www.galerie-drtikol.com; Encyklopedie českých tvrzí 2., kolektiv autorů, Argo 2000