Graficke pismenko První zpráva o Žamberku je z roku 1341, kdy náležel k podštejnskému panství Mikuláše z Potštejna. Při dělení panství r. 1568 mezi syny Zdeňka Žampacha z Potštejna získal polovinu Žamberka Karel Žampach. Zřejmě to byl on, kdo postavil na místě nynějšího zámku kamenný dům a tím vytvořil základ pro pozdější jeho rozšiřování.

 
Graficke pismenko V r. 1575 Karel ze Žampachu prodal svůj díl Žamberka majiteli druhé části, Mikuláši z Bubna. I když sídlil na Liticích, nechal postavit další sídlo, zámek v Žamberku, který se poprvé připomíná r. 1600. Byla to renesanční čtyřkřídlá stavba. Vnitřní nádvoří bylo příčným spojovacím křídlem rozděleno na dvě části. Zámek byl opevněn valy a příkopy. Ze stavby Mikuláše ze Žampachu se zachovala celková disposice zámku, část obvodového zdiva, zámecká kaple a v parku věž opevnění.
 
Graficke pismenko Po smrti Mikuláše z Žampachu r. 1608 získal Žamberk jako dědictví Jindřich Jan z Bubna a v r. 1668 se ujal správy panství František Adam z Bubna. František Adam přistoupil k barokním úpravám zámku, který v té době byl již centrem panství, přenesené sem z hradu Litice. František Adam z Bubna zemřel v r. 1711, jeho nástupci se již zámku nevěnovali a ten začal chátrat.
 
Graficke pismenko V r. 1809 prodal tehdejší majitel František Adam z Bubna žamberecké panství Verianovi Alfredu Windischgrätzovi. Nový majitel přistoupil k opravě a modernizaci zámku v duchu rokoka. Největší změna byla provedena na druhém nádvoří, kde bylo zbouráno západní křídlo a tím se nádvoří otevřelo do zámecké zahrady. Rokokově bylo upraveno a doplněno balkonem spojovací křídlo mezi druhým a třetím nádvořím. V souvislosti s těmito úpravami byly odstraněny zbytky opevnění, kromě věže, zachované dodnes. Úpravy byly dokončeny v r. 1814 a následujícího roku bylo panství se zámkem prodáno Janovi Parishovi. Nový majitel provedl jen drobné úpravy zámku a hlavní pozornost věnoval rozšíření a zkrášlení zámeckého parku. V roce 1858 zdědil zámek synovec Jana Parishe, Jiří Parish. K poslednímu zásahu do vývoje zámku došlo začátkem 20. stol. za Otakara Parishe, kdy byl upraven secesně. Nejvýrazněji byl změněno druhé nádvoří, kdy byl na jeho severní straně zřízen nový secesní vstupní portál. Majetkem Parishů zůstal zámek až do r. 1948, kdy přešel do vlastnictví státu. Zámek byl upraven pro potřeby Středního odborného učiliště. Hospodářské budovy na prvním nádvoří zcela nově přestavěny pro potřeby Českých vinařských závodů.
 
Graficke pismenko V r. 1990 byl dědicům z rodu Parishů zámek vrácen. V zámku je nadále Střední odborné učiliště obchodu, řemesel a služeb a také Akademie řemesel a služeb, mistrovská škola, obor vodoinstalatér a topenář. Ve zmodernizovaných budovách na prvním nádvoří nadále působí Vinařské závody a.s.

Text: historie
19.4. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda 1984