Graficke pismenko Barokně upravená budova zámku, původní renesanční tvrze s kaplí sv. Václava a s přistavěným barokním kostelem Navštívení Panny Marie.

 
Graficke pismenko Jádro sídla tvoří jednopatrová obdélná budova o rozměrech asi 15x18m.
 
Graficke pismenko Fasády jsou členěny v přízemí lizénovými rámci, v patře pilastry, kolem oken jednoduché rámování. Za vstupem do přízemí na východní straně se rozkládá velká prostora zaklenutá křížovými klenbami, obdobně jako několik daších sousedních prostor. V jihovýchodním nároží je pak velká místnost krytá trámovým stropem. Dispozice přízemí je v zachované renesanční podobě. Pouze v severovýchodním nároží bylo později nově zřízeno schodiště do patra, zaklenuté oválnou kupolí. Patro je pak plochostropé.
 
Graficke pismenko K jihovýchodnímu nároží se pak připojuje úzké křídlo, zakončené pak již zmíněnou původně renesanční zámeckou kaplí a přistavěným barokním kostelem.
 
Graficke pismenko Zámecká kaple sv. Václava - renesanční, obdélná, trojboce zakončená. Na fasádě obnovená sgrafitová výzdoba. Je sklenuta jedním polem křížové hřebínkové klenby se zrcadlem na vrcholu, v závěru klenba s výsečemi, na klenbě letopočet 1640; stěny členěny pilastry s polosloupy. Oltář z 2.pol.17.století, portálový s novodobým obrazem. Přilehlý barokní kostel Navštívení Panny Marie je mladší, z r. 1724, současný s přestavbou renesanční tvrze na barokní zámek.

Text: popis
29.7. 2009 - Encyklopedie českých tvrzí, III.díl, nakl.Argo,kolekt.aut., Umělecké památky Čech,sv.čtvrtý, nakl.Academia,kolekt. aut., Jaroslav Špiroch