Graficke pismenko Ves Zahrádka s tvrzí se poprvé připomíná v r. 1356, kdy tu seděli bratři Vojslav a Diviš ze Zahrádky. Další zpráva je až z r. 1497, kdy Barbora z Jetřichovic prodala statek s tvrzí Janovi z Orlova a Janu Hruškovi ze Strkova; později patřila Zahrádka pouze Janovi z Orlova, který polovinu postoupil své manželce Markétě z Pelhřimova. Po její smrti získali v r. 1512 polovinu zahrádeckého zboží jako odúmrtí bratři Karlíkové z Nežetic, druhý díl patřil Kateřině z Pelhřimova, manželce Petra Halaše z Radimovic, který asi po r. 1524 získal celý statek. V r. 1538 prodal Václav Halaš z Radimovic Zahrádku Adamovi Zahrádeckému ze Zahrádky. Po něm držel Zahrádku Jiljí, jenž se od r. 1552 psal Zahrádecký z Vlčí Hory; v jeho rodu zůstal statek do r. 1609, pak se majitelé často střídali. V druhé polovině 18. století jej získal Jan Erazim Cukr z Tamfeldu, který si zde vystavěl zámek.

 
Graficke pismenko Podle místní tradice stávala tvrz na mírném návrší severně nad zámkem. Zmizela beze stop.

Text: historie
29.4. 2009 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy