Historie zámku

Graficke pismenko Přesné údaje o založení Výškovic nejsou známé. V roce 1377 patřily pánům z Kravař. V 15 stol. část vsi patřila i konventu při kostele sv. Ducha v Opavě. Na přelomu 15. a 16. stol. se ves uvádí jako pustá. Roku 1543, kdy byla ves součástí bíloveckého panství ves koupil Jan Oderský z Lidéře. Nového osídlení se Výškovice dočkaly až roku 1696, kdy se staly majetkem Sedlnických z Choltic. V roce 1811 nechal František Karel Sedlnický ve Výškovicích postavit jednoduchý patrový empírový zámek. Sedlničtí vlastnili statek ve Výškovicích spolu se zámkem a statkem v Tísku až do roku 1909.

 
Graficke pismenko Později zámek přešel do majetku místního MNV a byl přestavěn na byty.

Text: historie
25.3. 2006 - L.P. (čerpáno z více materiálů)