Graficke pismenko Zámek je prostá jednopatrová budova ve tvaru písmene L, s vystupující kaplí na jihovýchodě z hlavní budovy směrem do parku. Ze starších stavebních fázích se zachoval vstupní portál a klenby přízemních místností (valené a valené s výsečemi).

 
Graficke pismenko Ostatní ozdobné prvky fasád zanikly během úprav v 19. století (v interiéru doloženy letopočtem 1886 nad vchodem) a po r. 1950.
 
Graficke pismenko K památkově chráněnému areálu ještě patří sýpka, bývalé čeledníky, chlévy se stodolou, ohradní zeď a přilehlý park.
 
Graficke pismenko Na nádvoří roste Volšovská lípa s obvodem kmene 679 cm a výškou 21m.

Text: popis
8.5. 2020 - Pamatkovykatalog.cz, Wikipedie, Jaroslav Špiroch