Graficke pismenko Volšovy patřily do roku 1543 (skoro 500 let) břevnovskému klášteru, od kterého jí koupil Břetislav Švihovský z Rýzmberka a pak Kocové z Dobrše. Již ve 2. polovině 16. století zde stála renesanční tvrz, přestože první písemná zmínka o ní je až ze století sedmnáctého.

 
Graficke pismenko Další zmínky o tvrzi jsou z r. 1646 (Markéta Kocová z Lub), r. 1686 (Arnošt Vojtěch Račín z Račína), r. 1696 (Johana Eva z Kadova).
 
Graficke pismenko Od r. 1769 patřily Volšovy hraběti Janu Kryštofu Dohalskému a pravděpodobně za něj byla stará tvrz v poslední třetině 18. století přestavěna na barokní zámek, který pak získal hrabě František Josef Desfours a r. 1804 jej prodal Vincenci Rennovi.
 
Graficke pismenko Od r. 1873 patřil zámek manželům Ferdinandovi a Josefíně Chotkovým (panství za nich prožívá svůj vrchol, přestavba a fasády 1886, z hospodářské budovy po r. 1880 přestavěna zámecká kaple), kteří jej r. 1908 darovali českobudějovické kongregaci Nejsvětější Svátosti. Jí patřil zámek až do r. 1950, kdy byl znárodněn a předán statním statkům.
 
Graficke pismenko V r. 1990 byl zámek vrácen původnímu majiteli a dnes slouží zámek potřebám oblastní charity Sušice.

Text: historie
8.5. 2020 - Sumava cz., Wikipedie, Jaroslav Špiroch