Graficke pismenko Ves Vlčice založil v r. 1248 lokátor Vrocivoj a podle příkazu vratislavského biskupa Tomáše I. se v ní nesměli usazovat Němci, nýbrž jen Pláci a jiní kolonisté.

 
Graficke pismenko Prvním známým majitelem vsi po Vrocivojovi byl rytíř Albert Schoff, uváděný v r. 1371. V majetku Schoffových dědiců se ves udržela až do r . 1558, kdy ji přinesla jako věno Voršila Schoffová svému muži Baltazarovi z Promnic.
 
Graficke pismenko Zřejmě za Schoffů bylo ve vsi postaveno rytířské sídlo - tvrz, chráněná vodním příkopem a rybníkem; část rybníka zůstala dodnes zachována. Zmíněna je poprvé až r. 1475 , kdy majitel místní skelné hutě Nikl Rüdiger vrátil Petru Schoffovi ves Vlčice s tvrzí, které držel v l. 1471 - 1475 v zástavě.
 
Graficke pismenko V r. 1582 přešel majetek Promniců včetně Vlčic výměnou do rukou Alberta z Maltitz. Není vyloučeno, že nový majitel, který kolem r. 1600 vybudoval ve Vlčicích nový kostel, byl i stavebníkem pozdně renesančního zámku, vystavěného na místě gotické tvrze. Poprvé se zámek uvádí v r. 1665 v inventáři pozůstalosti po Janu Jindřichu Maltitzovi, ovšem bez bližšího popisu. Maltitzové drželi vlčice do r. 1791, kdy vymřeli po meči.
 
Graficke pismenko Po nich získal léno opět potomek Shcoff, užívajících nyní jména Schaffgotsch, hrabě Antonín Schaffgotsch. Schaffgotschové zůstali na zámku až do r . 1921, kdy jej koupili velkostatkáři Schubertové.
 
Graficke pismenko Za hraběte Josefa Schaffgotsche v r. 1829 byl jednopatrový zámek čtvercového půdorysu částečně adaptován v empírovém slohu. Zdi přední fronty byly zesíleny a byly z nich odstraněny pilíře, zřejmě ještě pozůstatek někdejší gotické tvrze. Upravena byla i střecha, z níž zmizely dva štíty. Celý zámek dostal jednoduchou, takřka nečleněnou fasádu, kterou si uchoval až do dnešní doby. v l. 1844 - 1845 dal hrabě František Schaffgotsch vysadit kolem zámku rozsáhlý přírodně krajinářský park o rozloze takřka 40 ha.
 
Graficke pismenko V 80. letech 20. století byl je majitelem vlčického zámku MNV. Budova sloužila správním a kulturním potřebám obce, zámecký park využíval státní statek. Později byl do roku 1992 zámek využíván jako rekreační středisko společnosti OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s., která jej v současné době nabízí k prodeji

Text: historie
13.8. 2005 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava, Svoboda, Praha 1983 (doplněno redakcí hrady.cz)