popis zámku

Graficke pismenko Pozůstatky gotické tvrze ve zdivu zámecké budovy jednoznačně identifikují 2,5 m silné zdi ve sklepě a v přízemí. Podle nich byla gotická tvrz obdélnou budovou o rozměrech 31 x 13 rozdělenou do tří místností, k níž byla od severovýchodu přistavěna čtvercová věž o straně cca 9 m. Gotické mohou být zčásti i klenby paláce, jediným architektonickým detailem z tohoto období je zazděný portál v severovýchodní zdi bývalé věže.

 
Graficke pismenko Renesanční přestavba proběhla ve dvou fázích. Při té starší koncem 16. století vznikly dvě polygonální věže v severozápadním a jihozápadním nároží, současně se severnější z nich bylo postaveno i celé severozápadní křídlo využívané především jako stáje. Tehdy snad vznikly i dvorní arkády zaniklé při pozdějších přestavbách. Druhá pozdně renesanční přestavba proběhla kolem roku 1630, kdy byl palác doplněn na kompaktní obdélnou budovu. Pravděpodobně renesanční je také křížová klenba v přízemí gotické věže.
 
Graficke pismenko Při raně barokní přestavbě bylo severní křídlo výrazně prodlouženo k východu podél celé severní strany přilehlého hospodářského dvora, v patře bylo upraveno na špýchar, v přízemí byly stáje. Barokní je také zástavba na východní straně dvora, stejně jako schodiště vložené do hlavní zámecké budovy patrně v místě původního gotického vstupu.
 
Graficke pismenko Posledním výrazným zásahem byla ve 2. polovině 20. století přestavba části sklepa na protiletecký kryt.

Text: historie
5.9. 2005 - Zany