Graficke pismenko První písemná zmínka o Jeníkově pochází z r. 1226 na listině papeže Honoria III. Želivský klášter byl první jeníkovskou vrchností, která se zde udržela bezmála 200 let. Ve 14. století byl povýšen na městys s právem užívat znak

 
Graficke pismenko Opevněná tvrz byla v Jeníkově vybudována někdy v první polovině 13. století
 
Graficke pismenko V pol. l5. století se Jeníkov stává majetkem významného rodu Trčků z Lípy. Jejich panství zde trvalo celých 144 let. Od r. 1572 je poprvé uváděn nový název - Větrný Jeníkov. V r. 1601 zakoupil jeníkovské panství rytíř Matyáš Štubík z Königštejna, horlivý protestant. K panství tehdy patřila i tvrz. Štubíkové vlastnili panství do r. 1619. Pak na krátkou dobu zabavuje zdejší zboží císař, tentokrát Ferdinand II., aby následovalo rychlé střídání různých majitelů V r. 1719 zakoupil panství Větrný Jeníkov rytíř Jan z Minetti. Ten nechal v r. 1729 přestavět zdejší tvrz na barokní zámek. V r. 1838 zakoupila zdejší panství hrabata z Rumerskirchu, kteří se zasloužili o opravu zámku. V r. 1904 zakoupil Větrný Jeníkov nový majitel Richard Fiedler. V témže roce nechal přestavět zdejší zámek do dnešní podoby. Po jeho smrti v r. 1906 připadl jeho manželce Františce, která se v r. 1909 provdala za italského šlechtice Franze con Mangnoni, ale oba již v r. 1911 zámek s velkostatkem prodali. Novým majitelem se stala rodina JUDr. Oto Metala. V r. 1927 byl jeníkovský velkostatek prodán Strakově nadaci. V září 1948 přešel celý jeníkovský velkostatek i se zámkem na československý stát.
 
Graficke pismenko Zámek je v majetku městyse Větrný Jeníkov a je v něm umístěn Úřad městyse.

Text: historie
7.4. 2006 - Pavel Vítek