Graficke pismenko Doklady o obci pocházejí z roku okolo 1388, majitelem zdejšího panství je uváděna staroboleslavská kapitula. Podle provedených archeologických výzkumů lze ale doložit mnohem starší původ osídlení. Vesnice byla původně rozdělena údolím na Velké Včeliny a Malé Všelisy. Po celé oblasti byly prokázány drobné vladické statky, z nichž se dochovali někteří majitelé jako například Slavibor ze Slivna, Vítek ze Slivna a okolo roku 1440 Prokop ze Všelis a Mikeš Dovole. Z roku 1440 je doloženo, že ve Velkých Všelisech existovaly dva šlechtické dvory, „Malý dvůr“ a „Velký Dvůr“. Na jednom z dvorů byla gotická tvrz. Majitelem je v letech 1525 a1534 Mikuláš Dovole z Chotěbuze. V letech 1566 byli Velké Všelisy v držbě Vtelenských z Vtelna a celkem dlouho je také drželi Bzenští z Prorubě, prvním z nich byl pan Adam v roce 1586, následoval Jan v roce 1615, ale už v roce 1620 umírá. Do konce 18. století byli Všelisy v  držení rodu Věžníků. V roce 1832 byl na zbytcích tvrze postaven zámek. Do konce 20. století byl zámek v užívání místního JZD, které zde mělo svoje kanceláře. Zámek byl udržován a na náklady družstva také rekonstruován. V nedávné době byl zámek vrácen zpět majiteli a od té doby budova chátrá.

 
Graficke pismenko Budova je ve tvaru L, jednopatrová, přízemí je klenuto výsečemi a vstup do zámku je klasicistní.

Text: historie
24.3. 2006 - Ales Marek / Hrady a tvrze na Mladoboleslavsku, autor: Zdeněk Fišer v roce 2002. Okresní muzeum Mladá Boleslav/.