Historie zámku ve Velkých Opatovicích

Graficke pismenko Ve 14. století byly v Opatovicích zbudovány dvě tvrze - horní a dolní. V místě horní tvrze později vznikl dnešní zámek, na místě dolní tvrzem která zanikla již v 15 .století, dnes stojí dům č. popisné 71. Počátkem 18. století přebudovali Věžníkové tvrz na nevelký barokní zámek a v místech vodních příkopů zřídili park. V polovině 18. století pak Salm-Neuburkové přestavěli zámek v rozsáhlý soubor přízemních staveb, přičemž byla původní stavba pojata do jižního křídla - letopočet dokončení přestavby v roce 1757 je uveden na vstupním portále. V letech 1797 - 1945 pak náležel zámek rodu Herberštejnů. Za nich proběhly dílčí stavební úpravy v letech 1908 - 1911 - byla například zbudována neobarokní věž a zřízeno mansardové patro. Po roce 1945 sloužil zámek obecním účelům. V roce 1978 část zámku vyhořela a byl zbořen spojovací trakt. Zámek je od té doby rozdělen různým obecním institucím, v jeho částech sídlí muzeum, kino, fitcentrum, restaurace, internát. Od roku 1989 se rozběhly projektové práce na postavení moderního kluturního domu na místě vyhořelého traktu v režii místního architekta Zdeňka Fránka. Ten navrhl elegantní organickou budovu s eliptickým sálem, jež jako by odkazovala k Santiniovským stavbám v okolí (Jaroměřice, Jesenec, Křenov). Po roce výstavby byla stavební činnost z finančních důvodů zastavena a stavba zůstala jenom v hrubém provedení (1992). Od roku 2005 se uvažuje o dokončení stavby a jejího využití pro umístění plastické mapy Moravy a Slezka.

Text: historie
14.11. 2005 - Kolektiv autorů, Hrady a zámky na Moravě, 1987, Praha; de ardoise.