Graficke pismenko V první pol. 16. stol začal Jan z Pernštejna se stavbou zámku. O vlastní stavbě ale nejsou skoro žádné bližší informace. Koncem šedesátých let 16. století prodali Pernštejnové panství Žerotínům a ve druhém desetiletí 18. století za Ludvíka ze Žerotína byla provedena barokní přestavba zámku a tehdy dostal téměř nynější současnou podobu. Bylo postaveno jižní křídlo a prodlouženo severní křídlo. Nádvoří, které při přestavbě vzniklo bylo doplněno arkádami.

 
Graficke pismenko Hraběnka Marie Josefa ze Žerotína v roce 1815 prodala panství hraběti Františku Josefu Kinskému z Vchynic a Tetova. V roce 1854 byla v zámku zřízena státní ženská věznice. V roce 1913 zámek získal olomoucký arcibiskup František Saleský Bauer pro spolek Katolický dům a severní traktu zámku nechal přestavět na spolkové místnosti a divadelní sál, který však byl zprovozněn až v r.1920.
 
Graficke pismenko R. 1951 získal zámek MNV Valašské Meziříčí a sídlil v  něm klub pracujících.
 
Graficke pismenko V letech 1995-1996 byla provedena celková rekonstrukce zámku, včetně divadelního sálu. Zámecké nádvoří je od roku 2002 zpřístupněno veřejnosti.

Text: historie
14.1. 2006 - Pavel Vítek