Graficke pismenko Město Uherský Brod vzniklo na významné obchodní cestě spojující Uhry s Moravou v místech brodu na řece Olšavě, kde se vybíralo clo. K jeho založení došlo bezprostředně po zhoubných uherskokumánských nájezdech v 1. 1252—1272, za mocné podpory Přemysla Otakara II., z jehož iniciativy zde byl vybudován i zeměpanský hrad, protože tak exponované a strategicky význačné místo potřebovalo vojenskou ochranu. Hrad, rozšířený ve 13. a 14. století, zabíral asi plochu dnešního městského kina a části muzea. Hrad obklopovala pevná zeď, za níž bylo dosti prostranné nádvoří, byty pro čeleď a stáje. Zachovala se jen hlavní patrová budova s velkými okny a vysokou šindelovou střechou, postavená na mohutných kamenných základech uzavírajících klenutá sklepení. Na hradě sídlil královský hejtman, jímž byl v r. 1322 Hertlín a v r. 1354 Ježek ze Sušic. Z okrouhlé západní věže bylo vidět nejen na město, ale i do širého okolí. Na hradě přebýval již Přemysl Otakar II., hostem tu byl i jeho syn Václav II. Nějaký čas zde strávil i markrabě Karel, král Zikmund (v r. 1421) a Matyáš Korvín; v r. 1490 se na hradě ubytoval s rodinou a dvorem Vladislav II., když cestoval do Uher.

 
Graficke pismenko Postavení královského města ztratil Uherský Brod za Matyáše Korvína, který jej zastavil nejprve svému nemanželskému synovi Janu Korvínovi a po něm sedmihradskému vévodovi Janu Zápolskému. V r. 1506 získal nakonec do vlastnictví hrad i město od krále Vladislava II. Jan z Kunovic. Nový držitel hrad opustil a v r. 1512 si vybudoval ve městě vedle dorami kánského kláštera nové sídlo — měšťanský jednopatrový dům s pozdně gotickými a renesančními prvky, s arkádami i vzácnými freskami. Opuštěný hrad pak chátral. Páni z Kunovic vlastnili panství až do r. 1611, kdy je od nich odkoupil Oldřich z Kounic.
 
Graficke pismenko V r. 1645 zpustošili Švédové dosavadní hrad natolik, že Lev Vilém z Kounic dal zříceniny rozbořit a z takto získaného materiálu postavit stáje a pivovar. Z celého hradu zůstala pouze Bílá a Vítkovská bašta.
 
Graficke pismenko Protože Kounicové sídlili na Slavkově, sloužil měšťanský dům postavený Janem z Kunovic patrimonijním úřadům. Na počátku 18. století postavili Kounicové v místech starého hradu podle projektu Domenika Martinelliho zámecký barokní trakt, zvaný Baráník, který se stal střediskem loveckých kratochvílí. Měšťanský dům ve městě byl zbarokizován a částečně upraven na byty úřednictva; dosavadní dispozice však zůstala neporušena. Zde zemřel v r. 1913 významný mecenáš a buditel hrabě dr. Václav Kounic, z jehož odkazu byly v Brně postaveny tzv. Kounicovy koleje. V 1. 1922 — 1924 koupilo Baráník s celým areálem hospodářských budov a měšťanský dům město.

Text: historie
23.4. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava