zámek Týniště nad Orlicí

Jägerhaus, Filipsruhe, Philippsruhe

Historie zámku

Graficke pismenko František Filip Šternberk, majitel častolovického panství v letech 1719 - 1786, nechal roku 1739 nebo 1745 postavit na okraji vznikající obory lovčí zámeček, pojmenovaný po něm Filipsruhe (Filipův oddech). Byla to nejspíš dřevěná stavba, prý taková lepší chata, která měla být jakousi vstupní branou do obory. Týnišťská obora (zal. 40. léta 18. stol. nebo 1770) se řadila se svými 2100 ha k největším v Čechách a byla celá oplocena.

 
Graficke pismenko Pozn.: přestože se roky založení zámečku i obory v různých pramenech mírně liší, lze usuzovat, že vznikaly téměř současně. Obojí spolu úzce souvisí.
 
Graficke pismenko Syn F. F. Šternberka, též František Filip, dal zámeček v r. 1795 přebudovat na myslivnu. Stala se sídlem lesní správy a nadlouho se pro ni vžil název Jägerhaus. Podle dobové fotografie, pořízené před rokem 1900, to byl zděný přízemní domek s mansardovou střechou. Ve 20. stol. prošel Jägerhaus mnohými přestavbami. Po r. 1948 byla správa již státních lesů přemístěna do Opočna, a tak zde byly zřízeny byty pro její zaměstnance. V roce 1976 převzal objekt MěNV v Týništi n. O. a vybudoval v něm dům služeb (kadeřnictví, atp.) pro zajištění občanské vybavenosti rostoucího sídliště. V 90. letech objekt restituovala Diana Phipps (Šternberková) a dnes je budova v soukromým majetkem.
 
Graficke pismenko Pokud kolemjdoucí alespoň nahlédne otevřenými dveřmi do chodby, určitě si řekne: "takový obyčejný barák". Ano, vše se změnilo. Zůstaly jen vzpomínky.

Text: historie
26.5. 2006 - A. Prokeš, čerpáno z: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (VI), dr. Tomáš Šimek a kol. Týniště nad Orlicí, město v lesích, Libor Koldinský a kol. Týniště nad Orlicí, minulé i dnešní, ing. Jiří Zelenka.