Graficke pismenko Zámek má velmi krátkou historii. V roce 1894 byl postaven podle plánů architekta Viktora Siedeka jako obydlí druhé manželky Františka Seilerna Charloty z Wenckheimu, majitele panství Lešná, k němuž Lukov patřil. Byl postaven ve vyvýšené severovýchodní části obce, kam ještě tehdy nezasahovala obecní zástavba. V té době měl zámek dominantní samostatnou polohu. Po smrti Františka Seilerna v roce 1919 se stal zámek hlavním sídlem Charloty. Za 2. světové války v něm byla umístěna fašistická mládežnická organizace Hitlerjugend.

 
Graficke pismenko Po roce 1945 byl zkonfiskován a většinou v něm byla umístěna mateřská školka. Kolem zámku se rozšířila obecní výstavba rodinných domků. Po privatizaci v roce 1990 jej soukromá firma zrekonstruovala a zřídila v něm hotel, který je tam dodnes.
 
Graficke pismenko Rekonstrukce zámku se moc nedotkla jeho historického vzhledu. Je to jednopatrová podélná budova se sedlovou střechou.Vstupní jihovýchodní průčelí je zvýrazněno mohutným středovým dřevěným rizalitem se vstupní halou. Přízemí i patro bylo otevřené, dnes opatřené skleněnými výplněmi. Jižně od zámku se nachází park.

Text: historie
16.1. 2021 - Dohňanský Dušan ; zdroj : F.Musil - Neznáme zámky Moravy a Slezska