Graficke pismenko Majitel vizovického velkostatku Filip Stillfried vystavěl v polovině 19. století v údolí, kterým protéká potok Trubiska, zámek stejného názvu. Tehdy tvořil centrum loveckého revíru. Po roce 1887 za dalšího majitele Rudolfa Stillfrieda začal být využíván jako myslivna, a to až do roku 1945. Tehdy už byl v rukou Rudolfových dcer Gabriely Draškovičové a Mariany Boos Waldeck. Obě se hlásily k německé národnosti, takže zámek jim byl v roce 1945 vyvlastněn. Postupně sloužil jednak potřebám lesní správy a jednak jako rekreační zařízení. V současné době je v majetku mysliveckého sdružení Pozděchov.

 
Graficke pismenko Zámek je přízemní obdélníková budova krytá valbovou střechou a opatřena středovým vstupním rizalitem, jenž je zakončen štítem. V přízemí je sál pro společenské akce a v patře jsou pokoje sloužící k ubytování. Vedle zámku je ještě původní hospodářská budova.

Text: historie
17.1. 2021 - Dohňanský Dušan ; zdroj : F.Musil - Neznáme zámky Moravy a Slezska