Graficke pismenko První nepřímá zmínka o vsi pochází z roku 1281, kdy se uvádí Skoch z Troubek. Po staletí byly Troubky rozděleny na dvě části. První díl byl takzvaný alodní a patřil ke zdouneckému statku. Druhý byl manský a patřil olomouckým biskupům. Někdy v 17. století byl při jihovýchodním okraji vesnice některým z držitelů léna olomouckého biskupství, vybudován barokní zámek, který tvořil část dvora. V 18. a 19. století byl zámek několikrát upravován.

 
Graficke pismenko Díky zakreslení na Císařském povinném otisku map stabilního katastru Moravy a Slezska z roku 1827 si lze představit, jak areál vypadal na přelomu 18. a 19. století. Dvůr tvořily kromě zámku ještě čtyři zděné hospodářské budovy. Zámek měl pravidelný půdorys, který tvořila obdélníková stavba s jižní a severní přístavbou. Z nádvorní i zahradní fasády vystupovaly středové, zřejmě vstupní, rizality. Ve středu, snad mansardové, střechy byla patrně malá věž s cibulovou střechou. Od východu k zámku přiléhala pravidelně řešená zahrada, postupně přecházející v park, táhnoucí se až k říčce Olšince.
 
Graficke pismenko V polovině 20. století majetek přešel do vlastnictví státu. Dvůr využívalo zemědělské družstvo, přičemž zámek byl adaptován na kanceláře a sklady. Po mnohých stavebních úpravách budova ztratila svůj původní barokní ráz a tím i historickou hodnotu. Neudržovaná zahrada se pod náletovými dřevinami změnila v těžko prostupné houští. Dodnes je patrná terénní nerovnost naznačující průchod středového chodníku zahradou. V současnosti je areál v soukromém vlastnictví.

Text: historie
13.1. 2018 - Luděk Vláčil - zdroj: Hrady a zámky na Moravě A-Z na cesty, Olimpia 1987, autorský kolektiv. a další