popis zámku

Graficke pismenko Zámeček je obdélná dvoupodlažní podsklepená budova o rozměrech 20x13 m. Všechna čtyři nároží jsou opatřena štíhlými hranolovými věžemi v patře vyloženými na krakorcích. Výškově je budova sjednocená bohatě členěnou atikou se sgrafity, zdi byly původně zesíleny četnými opěrnými pilíři odstraněnými při úpravách v 50. letech 20. století. Přízemí sloužilo spíše provozním účelům, reprezentační a obytné prostory jsou až v 1. patře, kde se v severozápadní věži dochoval i prevét. Jak vypadají interiéry díky nepřístupnosti objektu nevíme, podrobnosti neuvádí ani literatura a liší se i oba nám známé půdorys 1. patra.

Text: historie
19.6. 2005 - Zany