Graficke pismenko Historie obce Suché Lazce je spjata s historii dvou zámků. První zmínka o starším zámku je z roku 1729, kdy Adam Tvorkovský z Kravař sestavil inventář statku Suché Lazce. V rámci parcelace sucholazeckého dvora na počátku 19. století byl tento i se zámkem rozprodán bývalým poddaným tamních leníků. V této době starý zámek zcela zanikl. Správce panství německých rytířů ve Štítině Alois Koppert si nechal na novém místě vystavit zámek nový. V roce 1837 byl zámek prodán Řádu německých rytířů, kterému přináležel až do roku 1921, kdy byl zabrán československým státem. V roce 1931 jej odkoupil Antonín Hanák, jehož dědicům patří zámek dodnes.

 
Graficke pismenko Válkou poničený zámek byl přestavěn. Je to obdélniková zmodernizovaná budova s valbovou střechou sloužící jako obchodní prostory a byt majitelů.

Text: historie
11.1. 2021 - Dohňanský Dušan ; zdroj : F.Musil - Neznáme zámky Moravy a Slezska