Graficke pismenko První historické zmínky o Studenci pocházejí z 2. poloviny 14. století, kdy patřil k nedalekému hradu Levín. V r. 1395 je doložen Zbraslav ze Studence. Po tomto roce zprávy mizí a znovu se Studenec připomíná až r. 1533, kdy náležel Janovi ml. Trčkovi z Lípy. Trčkům patřil až do r. 1584, kdy ho Burian Trčka z Lípy prodal Janovi staršímu Stráníkovi z Kopidlna. Jan starší Stráník, případně jeho syn, také Jan Stráník, postavil ve Studenci tvrz. Měla vzhled prosté renesanční budovy. Zmiňována je poprvé r. 1623, kdy byl majetek Jana Strádníka konfiskován pro účast na stavovském povstání. Zkonfiskovaný statek koupil ještě v r. 1623 Albrecht z Valdštejna, který v r. 1630 postoupil Johaně Uršule Grodecké z Grodce. V r. 1637 získal Studenec její manžel Jiří Jetřich Gorecký a Studenec spojil s panstvím Bílé Poličany. Tvrz se tehdy změnila v správce statku.

 
Graficke pismenko V r. 1657 získal Studenec jako příslušenství Bílých Poličan Kryštof Kotulínský z Kotulína. Jeho synové si v r. 1695 poličanské panství rozdělili a Studenec, jako samostatný statek získal Bedřich Leopold Kotulínský. Ten již od r. 1688 vlastnil zámek a statek Fořt. Jeho syn Bohuslav Kotulinský prodal Studenec i Fořt Františku Karlovi Choryňskému, který sídlil na zámku Fořt. Tvrz ve Studenci byla barokně přestavěna na kanceláře a byty úředníků. V r. 1794 koupil Studenec i Fořt obchodník a podnikatel z Hostinného Jan Václav Berger. Na využití tvrze se však ani za dalších Bergerů nic nezměnilo.
 
Graficke pismenko Teprve když v r. 1879 prodal Karel Berger z Bergentalu velkostatek a zámek ve Fořtu, začal opět pobývat ve Studenci. Tvrz, nazývaná tehdy jen panský dům mu nevyhovovala a proto ji v r. 1883 přestavěl a rozšířil. Výrazně byl upraven interiér a bylo vybudováno nové jihozápadní křídlo v pseudorenesanční podobě. V něm byl umístěn i vstup do přestavěného zámku. V podobě z roku 1883 se zámek dochoval dodnes.
 
Graficke pismenko V r. 1891 prodal Karel Berger z Bergentalu zámek Janu Haklovi, obchodníku z Jilemnice. Jeho dcera Jana vlastnila zámek až do své smrti v r. 1965. Její dědicové prodali zámek v r. 1974 Institutu manipulačních, dopravních, obalových a skladových systémů (IMADOS). V druhé polovině 70. let 20. stol. byl zámek postoupen Chemickým závodům Litvínov, které jej upravili na rehabilitační a rekreační středisko.
 
Graficke pismenko V 90. letech 20. stol. byl zámek přebudován na hotel. V současnosti je však mimo provoz a hotel připomíná jen nápis nad hlavním vchodem. Vlastníkem zámku je společnost Sellar s.r.o. Praha.

Text: historie
14.5. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda 1984