Stránka

Graficke pismenko Ves Stránka se připomíná poprvé v r. 1513, kdy odtud byl placen úrok kostelu v Mšeně. V l. 1476–1481 byl purkrabím na Mladé Boleslavi Zachař ze Stránky. Není vyloučeno, že již v této době stávala ve vsi nevelká tvrz, o níž se však žádné zprávy nezachovaly.

 
Graficke pismenko Ve druhé polovině 16. stol. připadly vsi Stránka a Nová Ves Vančurům z Řehnic, v r. 1580 koupil zdejší zboží Oldřich Hrzán z Harasova, pán na Vidimi. Po roce 1609 se pak stala Stránka na krátko císařským majetkem, ale již v r. 1611 byla připojena znovu k Vidimi, náležící tehdy Václavu staršímu Berkovi z Dubé. R. 1621 bylo panství Vidim Václavu Berkovi zkonfiskováno a postoupeno Adamovi z Valdštejna, který je vyměnil s Albrechtem z Valdštejna za jiné statky. Po Albrechtově smrti získal v r. 1636 Stránku generálstrážmistr Jan Boeck.
 
Graficke pismenko Patrně ve druhé polovině 17. století postavil buď Jan Boeck nebo jeho nástupce Evžen Albert Boeck (zemřel r. 1700) ve Stránce jednoduchý barokní patrový zámek. V zámku dříve sídlila správa stráneckého velkostatku a žili zde i duchovní augustiniánského řádu, který koupil panství v r. 1756. Po roce 1945 patřil zámek státnímu statku a byly v něm umístěny byty a kanceláře.
 
Graficke pismenko Vlastní zámecká budova je dnes v majetku státu a slouží k bytovým účelům obce. Poplužní dvůr patřící k zámku nadále slouží k zemědělským účelům a je celkem dobře spravován.

Text: historie
6.4. 2010 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku (r. 1986) (doplněno redakcí)