Graficke pismenko Ves Stračov byla až do počátku 18. století součástí jiných panství, jejím správním centrem byla barokní budova vrchnostenského domu. V polovině 18. století patřil drobný statek Janu Antonínu Bredovi, poté několikrát změnil majitele a koncem století jej koupil pražský měšťan Prokop Kern, který nechal r. 1800 přestavět vrchnostenský dům na klasicistní zámek. Roku 1838 prodala Barbora Kernová panství hraběti Františku Arnoštu Harrachovi, který jej nechal upravit, zvýšit o jedno poschodí a využíval jej jako prozatímní sídlo před přesídlením na nově postavený zámek v Hrádku u Nechanic. Poté budova opět sloužila správním účelům, byly zde kanceláře a byty úředníků.

 
Graficke pismenko Roku 1935 tehdejší majitel J. Fišer chátrající zámek opravil a opět snížil o jedno poschodí. Od roku 1945 až dodnes vlastní zámek obec Stračov, která jej dále využívala k bydlení či jako sklad místní knihovny. Od r. 2008 byla prováděna rozsáhlá rekonstrukce celého zámku.

Text: historie
7.9. 2005 - Zany