Graficke pismenko První písemné doložené zmínky o Sovínkách pocházejí roku okolo 1360. V těchto letech patřili části pánům ze Zvířetic. Choť pana Oldřicha přinesla paství Sovínky jako věno. Po její smrti v roce 1386 přechází panství na krále Karla IV. A ten jej postupuje panu Pukartovi z Janovic. Pan Pukart v roce 1389 prodává celý majetek panu Vilémovi ze Zvířetic. Druhou, zmiňovanou část Sovínek tvořil zemanský statek, který patrně náležel k blízké tvrzi Syslov. První zdejší predikát pocházel z roku 1388. Doložené písemnosti dokládají že pan Petr Bratříš z Dubnice v roce 1390 prodal část Sovínek Janu z Veitmile a tak se částí Sovínek stal rod Krabiců z Veitmele. V roce 1446 je doložen jako majitel pan Mikuláš Krabice z Veitmeile a ze Sovínek. V roce 1538 došlo k dělení majetku a pan Mikuláš Pecingár z Bydžína dostal podíl městečka Sovínky, ves Újezd, Doubravici a obec Zápachy. Celý svůj podíl prodal panu Bedřichovi z Donína.

 
Graficke pismenko Dalším majitelem panství Sovínky se stává v roce 1548 Tobiáš Hrzán z Harasova na Vrutici a Libni. V roce 1613 došlo k rozdělení majetku mezi dva bratry a to Václava a Jiřího. Oba byli vnuci pana Tobiáše Hrzána z Harasova.
 
Graficke pismenko Václav byl držitelem panství v Sovínkách, které mu bylo ale odebráno po rozsáhlých konfiskacích po roce 1623.
 
Graficke pismenko Novým majitelem se poté stává pan Petr Fuchs z Wramholzu. Držitelem byl 3 roky a během této doby postavil a obnovil na východní straně města tvrz. Z roku 1647 je dle dochovaných zpráv popisována tvrz jako dobře stavěná a v dobrém stavu. Další roky již tvrz pravděpodobně sloužila k hospodářským účelům a později byla přestavěna k obytným účelům. V roce 1975 byla tvrz zbořena a smazána z povrchu. Proti vstupu do dvora na sever od tvrze se nacházel také jeden z objektů náležící ke tvrzi s kaplí sv. Vavřince. V roce 1903 došlo k přestavbě objektu na jednopatrový zámeček.

Text: historie
20.2. 2006 - Aleš Marek / Hrady a tvrze na Mladoboleslavsku, Zdeněk Fišer, vydal: Okresní muzeum Mladá Boleslav v roce 2002.