Popis zámku

Graficke pismenko Dnešní budova zámku se nachází v parčíku v severozápadní části obce v blízkosti křižovatky, při červené turistické značce. Jedná se o trojkřídlou patrovou stavbu se středním čtyřosým rizalitem a mansardovou střechou s vížkou. V přízemí severovýchodní části zámku je dochovaná kaple sv. Trojice a na protější straně je připojen balkon nesený třemi arkádami. V parku obklopujícím zámek je dochováno několik kamenných plastik a stojí zde mnoho krásných starých stromů. Nezbývá než doufat, že započaté opravy budou i nadále pokračovat a zámek bude zachráněn.

Text: historie
3.8. 2005 - © P. Vlček (in Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, LIBRI 2001)