Historie

Graficke pismenko V historických pramenech se Smolotely objevují již v průběhu 14. století jakožto součást manského systému hradu Karlštejna a ves bývala nezřídka zastavována i mezi více držitelů. Až roku 1515, kdy ji koupil Jan Šíc z Drahenic, se uvádí „tvrz, dvůr a ves Smolotely“. Přesto, že se zdejší majitelé i poté poměrně rychle střídali, bylo zdejší sídlo pravděpodobně již koncem 16. století nebo těsně po roce 1605, kdy zboží získali bratři Kryštof a Jindřich Chanovičtí z Dlouhé Vsi, přestavěno na barokní zámek. Jeho dnešní podoba je však vzhledem k podobě vnějších fasád až z konce 18. století, kdy patřil rodině Skronských z Budžova. Posledními významnými majiteli Smolotel byli od roku 1880 Ergeletové, za nichž fungoval ve vsi i pivovar, čtyři mlýny a velkostatek. Roku 1948 jim byl veškerý majetek konfiskován a převeden do majetku obce a družstva.

Text: historie
3.8. 2005 - © P. Vlček (in Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, LIBRI 2001)