Graficke pismenko První písemná zpráva, která dokládá existenci obce Slavkov pochází z roku 1224, kdy král Přemysl Otakar I. daroval Slavkov městu Opavě. Na katastru se vyskytly četné archeologické nálezy, které dokládají osídlení nejstaršími zemědělci ze začátku neolitu (5000 let p.n.l.). Nejbohatší jsou nálezy dokládající kulturu plátěnickou ze starší doby železné (7. až 6. stol. p.n.l.). Poslední nálezy objevily stopy slovanských osad ze střední a mladší doby hradištní (9. a 8. stol. p.n.l.).

 
Graficke pismenko Nejstarší budovou ve Slavkově je zámek ve středu obce, který vznikl přestavbou původní tvrze roku 1586. Od konce 17. století nebyl využíván jako panské sídlo a postupně chátral. Vynucené úpravy a opravy, naposledy ve 20. století, zcela setřely charakter historického objektu - čtyřkřídlá dvoupatrová budova se čtvercovým dvorem, krytým prosklenou střechou.

Text: historie
24.2. 2005 - jps7