Popis zámku

Graficke pismenko O vzhledu původní tvrze vzpomínané roku 1480 se mnoho neví ani jak se projevuje v půdorysu zámku. Tvrz na zámeček v renesančním slohu nechal přestavět v letech 1572 - 1586 Jiří Vlk z Konecchlumí, jak je uvedeno na erbovní desce, umístěné dnes na zdi v chodbě zámku. Původně se jednalo o jednoduchou patrovou budovu s klenutým přízemím, které se dochovalo dodnes. Nízká nástavba nad kordonovou římsou vznikla později snad za Sedlnických z Choltic asi v polovině 17. stol. Dnes je zámek po poslední přestavbě provedené v roce 2004 dvoupatrový.

Text: historie
2.8. 2006 - L.P. (Plaček M., Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Libri, 2001)