Graficke pismenko První písemné zprávy o vsi Slatina pocházejí z roku 1439. Ves byla rozdělena na tři díly a největší díl tvořil manský statek fulneckého panství, kde již v 15. stol. snad stávala tvrz o které se píše v souvislosti, kdy statek s tvrzí zdědila po svém otci Benešovi z Deštného roku 1439 Markéta z Deštného. Podle některých autorů se však jednalo o tvrz, která měla stát v dolní části bývalé zámecké zahrady a beze stopy zmizela.

 
Graficke pismenko Ves byla krátce spojena v jeden celek když ji v první polovině 16. stol. vlastnili Slatinští ze Studénky. Písemně je tvrz potvrzena až v roce 1602 za Aliny Bruntálské z Vrbna. V tomto případě je již nepochybně zmiňována tvrz, která stála na místě dnešního zámku. K přestavbě tvrze na zámek došlo až v 18. stol., za Karla Fridricha Hamaly z Jičína či za jeho syna Karla Antonína. Původní tvrz byla přestavěna na malý barokní zámek. Podle některých autorů je stavba datována rokem 1771. Zámek v roce 1775 vyhořel, ale za hraběte Josefa Malabaile z Canalu byl prakticky nově postaven v pozdním barokním slohu. Později se majitelé zámku střídali a v roce 1910 zámek koupila obec Slatina. Po druhé světové válce byly v zámku byty, pošta, ale i četnická stanice. V roce 1977 zámek koupilo výrobní družstvo Řempo, které jej až do svého zrušení v roce 1991 využívalo jako rekreační zařízení. Zámek se tak znovu vrátil do majetku obce. V letech 1996 až 1997 byl zámek opraven, slouží potřebám obecního úřadu a byla v něm zřízena svatební síň. Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo zámek 16. ledna 2003 za kulturní památku.

Text: historie
4.2. 2006 - L.P. podle Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava