Graficke pismenko Rychta (fojtství) vznikla v Širokém Brodě v roce 1555, ale výstavné zámecké sídlo jako součást dvora zde vybudoval Antonín Scheffer, který fojtství koupil od svého tchána Johanna Spielvogela. V roce 1867 koupil rychtu i se zámkem Moritz Krisch, jehož potomci zde sídlili až do roku 1923. Posledním německým držitelem dvora a zámečku byl Max Andreas Kosma.

 
Graficke pismenko V roce 1945 přechází zámek i dvůr do majetku státu, přičemž se v něm střídaly různé organizace. Sloužil i jako rekreační středisko a po roce 1989 se stal součástí kempu. Ještě ve 20. století vyhořel a k rekonstrukci již nedošlo. Budova byla přestavěna a dnes se využívá jako garáže a dílny.
 
Graficke pismenko Zámek byl jednopatrová čtvercová budova s vysokou mansardovou střechou, byla opatřena např. lizénami a okenními šambránami. Dodnes se ale z původního zámku zachovala jen půlkruhová teraska, jež sloužila jako balkón. Severně od zámku je pozůstatek původního zámeckého parku.

Text: historie
14.1. 2021 - Dohňanský Dušan ; zdroj : F.Musil - Neznámé zámky Moravy a Slezska