zámek Schönbrunn

Wien, Vídeň

Graficke pismenko Zámek má v současnosti barokní podobu. V 18. stol. měly jeho fasády rokokové doplňky, ty byly na začátku 19. stol. odstraněny. Interiéry jsou i dnes převážně rokokové. V různých částech je zámek dvoupatrový a třípatrový. Hlavní reprezentační sály se nacházejí v prvním patře. V druhém a třetím patře byly ložnice. Jako letní sídlo císařského dvoru musel zámek poskytnout ubytování pro více než 1000 osob. Základní rozvrh je trojkřídlý. Obě boční křídla jsou ale přitom čtyřkřídlá. Obě uzavírají dvojici nevelkých dvorů, navzájem oddělených dělícími trakty. Zatímco východní křídlo má dva stejně veliké dvory, západní křídlo má velký a malý dvůr. Všechny čtyři dvory sloužily především k osvětlení interiérů denním světlem. Boční křídla vystupují před střední křídlo severním směrem v délce necelých 30 m, jsou tedy poměrně krátká.

 
Graficke pismenko Na severní straně zámku je rozsáhlý čestný dvůr, uzavřený přízemními a jednopatrovými budovami. V nich bylo ubytováno nejvýše postavené dvorní služebnictvo. Na severní straně dvoru je divadlo, otevřené v roce 1747. Za mlada v něm úspěšně zpívala císařovna Marie Terezie. Mezi herci bylo také jejich šestnáct dětí. Stáje, kočárovna a administrativní budovy stojí za oběma bočními stranami čestného dvoru. Tyto budovy vytvářejí dva dvojité koncentrické čtyřkřídlé dvory, to znamená jeden čtyřkřídlý dvůr uvnitř druhého čtyřkřídlého dvoru.
 
Graficke pismenko Uprostřed hlavního křídla zámku je vstupní portikus s hlavním vstupem. V prvním patře je široký balkón s dvouramenným schodištěm na obou koncích. V této části zámku jsou hlavní reprezentační sály, například velká a malá galerie. V jihovýchodním rohu čestného dvoru stojí zámecká kaple. Ta splývá s tělesem zámku a zvenčí se samostatně neprojevuje.
 
Graficke pismenko Zámecký park je na jižní straně. Přímé jižní průčelí zámku přerušují tři široké rizality. Dva z nich jsou na obou koncích průčelí. V přízemí středního rizalitu je vstupní portikus a nad ním široký balkón s dvouramenným schodištěm na obou koncích. Vyšší podlaží zámku člení pilastry s iónskými hlavicemi. Střešní parapet má podobu balustrády se sochami a ozdobnými vázami v pravidelných rozestupech.
 
Graficke pismenko Zámek s parkem stojí na 3 km dlouhé středové ose, orientované ve směru severoseverovýchod-jihojihozápad. Zámek stojí uprostřed této osy v mělkém údolí řeky Wien. Na obou koncích osy proto terén od zámku stoupá. Na jižní straně je tato osa středovou pohledovou osou parku. Nejblíže k zámku je po obou stranách francouzská zahrada s Neptunovou fontánou (Neptunbrunnen). Na návrší za fontánou je taktéž na středové ose klasicistní gloriet. Za zámeckým parkem se po obou stranách osy rozkládají kasárna Marie Terezie (Maria-Theresia-Kasarne). Na severu osa pokračuje přes čestný dvůr do bývalé zámecké aleje, dnešní ulice Schloßallee a do ulice Johnßtrase. Ze severního konce osy se naskýtá pohled dolů na zámek v údolí a na zahradní gloriet, který je pohledově nad zámkem. Schönbrunn je tedy rozsáhlý krajinářský komplex.

Text: popis
18.1. 2021 - Pavel Semple, zdroj: (https://www.schoenbrunn.at/en/about-schoenbrunn/the-palace/history/the-beginnings-of-the-park-at-schoenbrunn)