zámek Rudolfov

u Českých Budějovic

Graficke pismenko Významný odborník v těžbě a podnikatel Janem Hőlzlem ze Sternsteinu vystavěl asi v r. 1590 v dolní části města renesanční zámek, zvaný Hőlzlův dům. Brzy jej však prodal Bohuslavu Malovcovi z Malovic. Po roce 1620 propadl malovcův majetek konfiskaci a zámek získal Jan Baltazar Marradas, který zámek nechal přestavět. R. 1661 od Bartoloměje Marradase koupil zámek Jan Adolf Schwarzenberk. R. 1768 byla budova pronajata veliteli polního dělostřelectva Františku Oldřichu ze Vchynic a od té doby sloužila vojenským účelům až do 90. let 20. stol. V současné době je zámek v soukromých rukou a sídlí v něm několik firem.

Text: historie
21.1. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda 1984