zámek Roztoky

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Graficke pismenko Nejznámější stavbou Roztok u Prahy je dozajista místní zámek, bývalá gotická tvrz z 13. stol. Část jejích základů byla nalezena přímo na nádvoří dnešního zámku. Jednalo se o mohutnou obytnou věž, stojící na čtvercovém půdorysu o hraně asi 10m – její základy jsou dnes na nádvoří vyznačeny. Chráněna byla pásem hradební zdi, kterou doplňoval dodnes značně široký vodní příkop. Ke konci 14. byla věž patrně stržena a kolem hradeb roste nová zástavba – obdélný palác s kaplí. Na jeho koncích stály dvě věžice, v té severní stojí vstupní brána. Tento vstup funguje až dodnes, zaujme např. zachovalou kladkou původního padacího mostu. Kapli nám upomíná zdobenými krakorci nesený arkýř. V pohodlnější zámek je tvrz přestavěna až na přelomu 16. a 17. století. Za bojů třicetileté války shořelo nejvyšší patro, od té doby je zámek jednopatrový. Tato renesanční stavba byla ještě jednou v 18. stol. upravena v podstatě do dnešní podoby – vznikají arkády kolem celého nádvoří, v areálu zámku roste hospodářský dvůr. V 19. století byla odstraněna značná část renesančních ostění a vznikl nový vstup od západu.

 
Graficke pismenko Po znárodnění r. 1948 areál značně zchátral. Až díky nadšení Vlastivědného odboru Osvětové besedy v Roztokách započala postupná rekonstrukce, která vyvrcholila umístěním sbírek Středočeského muzea Roztoky u Prahy do těchto krásných prostor. Zahradu kolem zámku zdobí zajímavé sochy z tvorby Hedviky Zaorálkové.

Text: historie
5.8. 2013 - Mass, Turyna Petr