Graficke pismenko Město Rožmitál spolu s hradem založil v polovině 13. stol. Oldřich z Březnice. Později přešlo panství darem na pražské arcibiskupství. Od 16. stol. zde sídlil rod Lvů z Rožmitálu. Již počátkem 16. stol. nechal Zdeněk Lev z Rožmitálu postavit hlavní zámeckou budovu při hranolové věži a provedl i další úpravy. Z rodu Lvů z Rožmitálu pocházela i druhá manželka krále Jiřího z Poděbrad a s jejím bratrem se setkáme v díle Aloise Jiráska „Z Čech až na konec světa“.

 
Graficke pismenko Konečný zámecký charakter dal hradu až ve 2. polovině 16. stol. Florián Gryspek z Griesbachu. V té době byl také při zámku založen pivovar. Po roce 1620 získalo zámek opět pražské arcibiskupství.
 
Graficke pismenko V roce 1998 darovalo město Rožmitál pod Třemšínem zámek pražskému arcibiskupství, které zámek s největší pravděpodobností převedlo na společnost TRINITY COOP s. r. o., kde mělo Arcibiskupství pražské 20 % podíl. Ten však prodalo a v důsledku nezájmu majitele z USA stavba chátrá a zčásti se i zřítila. Pokuty udělené městem nápravu nepřinesly.

Text: historie
14.4. 2004 -