Graficke pismenko Původní název vesnice byl Radovesice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1266 i když se předpokládá, že byla založena již ve 12. století. Tehdy zde měl sídlo vladyka Vícemil z Radovesic. Počátkem 16. století získali obec Maternové z Květnice, kteří zde založili tvrz. Písemně je doložena v roce 1608. Z této původní stavby se dodnes dochovala část obvodového zdiva a klenby v přízemí zámku. Za třicetileté války vypleněnou a později zpustlou tvrz koupil v roce 1651 Václav Jiří Holický ze Šternberka. Ten zahájil přestavbu tvrze na barokní zámek a při zámku založil park. Při bitvě u Kolína v roce 1757 byl zámek poškozen. Nový majitel Filip Krakovský z Kolovrat dal zámek opravit. Podoba zámku po této opravě se dochovala do současné doby. V dalším období se vystřídala celá řada majitelů. V roce 1874 byla zrušena. V roce 1890 koupili Radovesnice Arnold, Berta, Jiří a Vilemína Turnauovi a po nichž se zde vystřídalo ještě několik dalších majitelů. V roce 1950 přešel zámek do majetku státu a sloužil jako byty, kanceláře a knihovna. V letech 1973 - 76 byly opraveny fasády a střecha. V roce 1993 byl zámek v restitucí navrácen posledním majitelům. Ti se o zámek vůbec nezajímali a tak došlo k úplné devastaci stavební památky. V roce 2005 a v průběhu roku 2006 došlo ke zřícení některých částí zámku. Propadla se středná část a zde umístěná malá věžička úplně zmizela. Rovněž park okolo zámku je zcela zpustlý.

 
Graficke pismenko V roce 2007 odkoupila zámek firma ElitProfit. Ta chce provézt generální rekonstrukci a zámek komerčně využít.

Text: historie
30.5. 2007 - Pavel Vítek - zdroj - ww.cestyapamatky.cz