Graficke pismenko Dnešní raně barokní zámek byl vybudován na místě původní tvrze, postavené patrně na poč. 14. stol. (panství Radíč se prvně zmiňuje r. 1333, kdy zde sídlil Odolen z Radíče). R. 1376 se prvně zmiňuje přímo tvrz, která v té době patřila rodu Valovských z Úsuší.

 
Graficke pismenko V 2. pol. 17. stol. tvrz vyhořela, její tehdejší majitel Karel Leopold Henegk ji poté nechal přestavět na raně barokní zámek. R. 1682 nechal postavit mariánskou kapli. Později bylo přistavěno východní křídlo (autorem jeho podoby je pravděpodobně lobkovický stavitel Antonio della Porta). Interiér zámku je bohatě zdoben malbami a štukami ze 17. stol.
 
Graficke pismenko Zámek vystřídal řadu majitelů; mezi významnější patřila rytířská rodina Antonína, Josefa a Šebastiána Losy z Losenau – nechali r. 1713 vytesat u vynikajícího barokního sochaře Jana Brokoffa pískovcové sochy světců. Dalším z majitelů byl např. zemský advokát JUDr. František Pistl, který zde hostil po několik desetiletí slavného italského filosofa, kněze – reformátora a matematika Bernarda Bolzana. R. 1939 koupil zámek JUDr. František Oberthor, prezident čsl. bank v Praze, který v době svého vlastnictví panství značně zvelebil. R. 1944 byl zámek obsazen velením SS. R. 1949 byl zámek zabrán státem, poté byl využíván jako depozitář Státního památkového ústavu středních Čech. Původní mobiliář byl odvezen jinam, rozkraden nebo zničen. Zámek bez údržby pustl, v 80. l. 20. stol. proběhla jeho částečná rekonstrukce. R. 2003 bylo panství se zámkem po dlouhých soudních sporech vráceno potomkům JUDr. Oberthora, následně bylo prodáno. V současnosti je v majetku společnosti Kavalen Beta a.s. Od r. 2010 zámek prochází postupně rekonstrukcí, je ale pravidelně zpřístupňován veřejnosti – konají se zde různé kulturní a společenské akce, probíhají prohlídky. Dne 5.5.2012 slavnostní otevření jižního křídla s novými interiéry ve francouzském stylu.

Text: historie
18.4. 2012 - čerpáno zejména z http://www.ch-radic.cz