Graficke pismenko Pozdně gotickou tvrz postavili na hraně terasy nad levým břehem Puklického potoka krátce před rokem 1535 lenní držitelé vsi – buď rytíři z Petrovic nebo Franc Hordar. Nejstarší součástí stavby je zřejmě východní a část severního křídla, tvrz byla chráněna příkopem, jehož zbytky jsou dochovány na severozápadě a od východu pak rybník (existující ještě přinejmenším v polovině 19. století). Při renesanční přestavbě (dokončené podle letopočtu na portálu roku 1578) bylo rozšířeno severní křídlo, po roce 1720 získal zámek doplněním jižního a západního křídla dnešní rozsah. Klasicistní úpravy na počátku 19. století se dotkly zejména patra východního křídla. Poslední zásahy během první poloviny 20. století postihly převážně interiéry.

 
Graficke pismenko Zámek je čtyřkřídlá jednopatrová budova. Východní a přilehlá část severního křídla jsou založené již za hranou terasy, ve svahu k levému břehu potoka, proto je tato nejstarší gotická část podsklepená. Terén zde nebyl zcela stabilní, což si po zaklenutí východního křídla vyžádalo podepření fasády čtyřmi opěrnými pilíři. Na jihovýchodním pilíři byla při renesanční přestavbě doplněna arkýřová věžice s goticko-renesančním oknem. Východní a severní křídlo na sebe navazují, svírají spolu mírný tupý úhel, barokní jižní a západní křídla jsou k nim připojena s odskokem a společně uzavírají přibližně čtvercové nádvoří. To je přístupné jen průjezdem v jižním křídle a ze tří stran v přízemí vybavené arkádovými ochozy.

Text: popis
6.4. 2013 - Zany, podle M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri, Praha 2001