Graficke pismenko První písemná zmínka o obci Puklice pochází z roku 1318. Nachází se v dokumentu, kterým král Jan Lucemburský potvrzuje převod panství z olomouckého biskupství na pana Jana řečeného z Řecka. Po Janově smrti roku 1327 získává panství od krále Jindřich z Lipé. Páni z Lipé zde nikdy nesídlili a panství udíleli lénem svým straníkům. V 16. století je nejdříve získává lénem a roku 1535 kupuje jihlavský měšťan František Hordar. Pravděpodobně za něj byla postavena pozdně gotická tvrz, doložená při prodeji v roce 1535. Kolem roku 1578 byla tvrz renesančně přestavěna. Vítu Hordárovi byly za účast ve stavovském povstání zkonfiskovány ¾ majetku, Puklice mu však byly ponechány a rodu zůstaly do roku 1673. Poté se držitelé panství mnohokrát střídali: roku 1673 je koupil Jakub Manuel šlechtic Tümmel, s jeho dcerou je vyženil František Josef z Waderbornu, za něj někdy po roce 1720 zámek prošel barokní přestavbou. Roku 1731 jej zdědil František Antonín Grisl z Grislova, po němž od roku 1749 držela statek vdova Marie Kateřina Říkovská z Dobřic, po ní v letech 1770–94 její neteř Maxmiliána provdaná Malovcová z Malovic. Od jejího syna Jana svobodného pána Malovce Puklice koupil Ota sv. pán Skrbenský z Hříště. Zřejmě za jeho držení byly provedeny klasicistní úpravy. Roku 1854 převzal panství Ottův stejnojmenný syn, který jej roku 1878 prodal Karlu hraběti z Blankenštejna, jeho syn Jan prodal roku 1892 statek Miroslavu Peškovi, majiteli továrny na škrob. Ten jej v roce 1905 prodal Siegfriedu Fischmannovi, členovi puklické židovské obce. Po jeho smrti zámek v roce 1917 zdědil Richard Fischmann. V roce 1941 byla rodina Fischmannových odvlečena do koncentračních táborů. Richard Fischmann zahynul v Osvětimi 11. února 1942, z rodiny přežil pouze syn Vítězslav a dcera Eliška. Zámek byl mezitím zkonfiskován a Richard Fishmann byl označen za kolaboranta (!!!). Zámek poté sloužil potřebám obce, jako sídlo obecního úřadu, knihovny, škola a pošty. Po roce 1989 se potomci Richarda Fishmanna domáhali rehabilitace a soudní spory se táhly až do roku 2012, k navrácení zámku vnukovi posledního soukromého majitele došlo až v roce 2014.

Text: historie
8.2. 2013 - © Milan Caha (zdoj:http://www.dedictvivysociny.cz + http://www.obecpuklice.cz + wikipedie)