Graficke pismenko Ves Přestavlky se spolu s tvrzí poprvé připomíná v r. 1440. Tvrz vznikla zřejmě za vladyků z Přestavlk začátkem 15. století. V r. 1440 zde seděl Matěj z Přestavlk a v r. 1442 Stošek z Přestavlk. V r. 1544 držel zboží Matěj Hložek ze Žampachu, ještě téhož roku jej však prodal Otíkovi z Bubna. V r. 1558 zdědil Přestavlky jeho syn Mikuláši z Bubna. Tehdy došlo k přestavbě původní tvrze na renesanční zámek. R. 1574 prodal Mikuláš z Bubna a na Liticích nevelký přestavlcký statek Karlu Žampachovi z Potštejna. R. 1598 zakoupil Přestavlky od poručníka jeho nezletilých synů Bedřich z Oppersdorfu. Oppersdorfové drželi přestavlcký statek do r. 1627. Tehdy jej Bedřichův syn stejného jména vyměnil s Janem Otíkem Bukovským z Hustířan za Žampach. Asi v polovině 17. století nechal Jan Otík Bukovský z Hustířan přestavět renesanční zámeček na jednopatrové barokní sídlo, přičemž přízemí bylo vystavěno z kamene a roubené poschodí bylo omítnuto. V této podobě se objekt dochoval prakticky dodnes. Zámek pokrývá mansardová střecha s věžičkou. Od Bukovských z Hustířan zakoupil statek r. 1727 Jan Václav Rous z Lipna. Jeho ovdovělá manželka Johanka, prodala Přestavlky v r. 1762 hraběnce Elišce Cavriani, rozené Zárubové z Hustířan. Nevelký přestavlcký statek byl posléze natrvalo připojen ke kosteleckému panství. Zámek ztratil správní funkci a byl dále využíván pouze k hospodářským účelům. Po r. 1945 sloužil kulturním potřebám obce, v 60. letech byl opraven a stal se sídlem MNV Borovnice - Přestavlky. Po roce 1989 byl zámek spolu s ostatními nemovitostmi kosteleckého panství navrácen rodu Kinských. Dnes je zde místní obecní úřad. Zámek stojí na nepatrném pahorku nad rybníčkem na okraji areálu hospodářského dvora. Z okolních budov stojí za zmínku barokní špýchar s mansardovou střechou.

Text: historie
14.1. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku /VI – Východní Čechy/ - Nakladatelství Svoboda 1984 (ed. redakce)