Graficke pismenko Ves Pravonín se poprvé připomíná v r. 1352, kdy se uvádí zdejší farní kostel. Místo je však mnohem starší, jak to dokládá sám pravonínský kostel, který je románskou rotundou asi z první poloviny 13. století. Až do husitských válek ves patřila k statku premonstrátského kláštera v Louňovicích pod Blaníkem, od r. 1420 byla v zástavě světských drtitelů. Asi v r. 1547 koupil Pravonín a některé vesnice v  okolí od Trčků z Lípy Jindřich Kekule ze Strakonic, jehož synům Václavovi, Adamovi a Albrechtovi Kekulům změnil r. 1578 císař Rudolf II. zástavní držbu v dědičný majetek. Tak se stal Pravonín samostatným deskovým statkem, v němž si vrchnost zřídila i sídlo – tvrz. Zda byl jejím stavebníkem již Jindřich Kekule nebo až jeho synové, není známo. Poprvé se zdejší tvrz výslovně uvádí až v roce 1616, kdy Václav Kekule odkázal statek bratrům Václavovi a Mikulášovi Salavům z Lípy.

 
Graficke pismenko V první polovině 17. století, kdy celá krajina velmi zkoušela válečnými strastmi, se majitelé Pravonín velmi často střídali. Když v r. 1661 koupil zadlužený statek Jan Richard Šváb z Ragersdorfu, uvádí se zdejší tvrz jako větším dílem zpustlá. Po Švábově vdově tu následovali Gersonové, od r. 1706 patřil Pravonín Janovi Ignáci Caretto z Millesima, od r. 1733 Albrechtu Desfoursovi, po něm r. 1739 Placidovi Gialdimu. Kdy a za kterého majitele byla někdejší tvrz nahrazena novým panský sídlem, není známo. Toto nové sídlo se uvádí až v r. 1750, kdy byl úředně odhadován zadlužený Gialdiho majetek. Budova, nazývaná zámkem, byla patrová, krytá šindelem. V přízemí byly 4 pokoje, klenutá kuchyň a 2 další klenuté místnosti, v patře předsíň, 7 pokoj a komora. Střechu zdobila vížka s hodina. Celý zámek byl již poněkud sešlý. Když musel být r. 1754 v dražbě prodán, koupil jej pražský purkmistr Jan Václav Vejvoda ze Stromberka, který v r. 1765 budovu opravil a ozdobil barokními sochami na průčelním štítě. Ve Vejvodově rodu zůstal pravonínský statek do r. 1800; poté se majitelé několikrát vystřídali. V l. 1818 – 1834 patřil Janu Pachtovi z Rájova, za něhož r. 1832 navštívil pravonínský zámek mladý hudební skladatel Richard Wagner. I později měnil zámek často své majitele. Od r. 1945 je zámek v majetku MNV a slouží jako byty kanceláře, pošta a knihovna.
 
Graficke pismenko Zámek je jednopatrová budova obdélníkového půdorysu. Na nárožích jsou rivality, v průčelí trojúhelníkový štít, zdobený sochami.

Text: historie
31.10. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy