Dějiny tvrze/zámku

Graficke pismenko Snad již během druhé poloviny 15. století zástavní držitelé potštejnského panství postavili náhradou za zpustlý hrad na kopci nad městečkem panský dvůr s tvrzí, jejíž zbytky identifikujeme v suterénu dnešního zámku. Snad k tomuto sídlu patří zpráva o poplužním dvoře zmíněném při koupi panství Václavem Hrzánem z Harasova roku 1558. Právě za Hrzánů (pokud se tak nestalo již dříve) sem bylo z hradu přeneseno správní a hospodářské centrum panství. Nárůst významu dvora s tvrzí si vyžádal i výrazné rozšíření tvrze v renesančním slohu.

 
Graficke pismenko Roku 1629 bylo zadlužené Václavově vnučce Anně Kateřině potštejnské panství zabaveno a exekuční komisí přiřčeno Kašparu Grambovi z Grambu. Po smrti jeho dětí připadla práva na Potštejn hradeckým jezuitům, od nichž je roku 1666 odkoupil Václav Záruba z Hustířan. Za něj a jeho potomků bylo sídlo přestavěno v raně barokním slohu. Roku 1746 prodala Eliška (Alžběta) Zárubová potštejnské panství hraběti Janu Ludvíku Harbuval-Chamaré. Horbuvalové na Potštejně také na rozdíl od předchozích vrchností sídlili, proto zámek pozdně barokně přestavěli, není tedy jejich novostavbou, jak bylo dlouho v literatuře uváděno. Přestavba snad byla dokončena před rokem 1757, poté probíhaly již jen úpravy zámecké zahrady a parku.
 
Graficke pismenko Harbuvalové drželi Potštejn po tři generace až do roku 1849. Tehdy zemřel poslední potomek potštejnské větve rodu Jan Antonín Josef Harbuval-Chamare a sňatkem s jeho jedinou dcerou Alžbětou přešel Potštejn na Dobřenské z Dobřenic. V majetku jeho rodu zůstalo panství až do roku 1945, kdy bylo Františku Jindřichu Dobřenskému přes jeho nesporné vlastenectví projevené za okupace zabaveno.
 
Graficke pismenko Od roku 1949 sloužil zámek jako odborářské školící středisko, pro jehož potřeby byly provedeny četné nevhodné stavební úpravy. Roku 1989 se zámek stal majetkem podnik Kancelářské stroje Hradec Králové, po dalších majetkových změnách a neúspěšné privatizaci v roce 1994 nebyl zámek využíván a chátral. Roku 1997 se zámek vrátil do státního majetku a o rok později byl prodán společnosti Pandamedic Brno. Dnes (červen 2006) je dle katastru nemovitostí zámek majetkem společnosti KAST s.r. o Praha.

Text: historie
1.6. 2006 - Zany