Historie zámku

Graficke pismenko Plánice je poprvé připomínána roku 1329, kdy byla ve vlastnictví nepomuckého kláštera, který nejpravděpodobněji také stál u jejího založení. Když byla Plánice za Husitů roku 1420 zničena, císař Zikmund ji zapsal do zástavy bratřím Krušinům ze Švamberka.

 
Graficke pismenko Vlastní historie zámku nejspíše začíná v letech 1556-1562, kdy se Plánice stala majetkem Viléma ze Šternberka, který se psal z Plánice. Má se za to, že právě on zde postavil renesanční tvrz. Později se majitelé střídali a v první polovině 17. stol. kupuje panství Jaroslav Bořita z Martinic. Zřejmě za Martiniců, kteří panství drželi až do roku 1790, došlo počátkem 18. stol. k přestavbě tvrze na dnešní jednoposchoďový zámek. Po nich bylo panství do roku 1918 v držení Wallisů a již v té době byly v zámku byty zaměstnanců statku. Poslední z rodu Wallisů neměl dědice a tak adoptoval neteř Marii Annu Salm-Reifferscheidtovou, později provdanou Schaffgotschovou, ona a její potomci vlastnili zámek od roku 1918 do roku 1945. Po roce 1945 patřila budova JZD Úslava a nyní je v majetku města Plánice.

Text: historie
2.6. 2006 - L.P. (Úlovec Jiří, Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Libri, 2004, str. 192)