Graficke pismenko Původní panské sídlo v Písečné byla tvrz, chráněná vodními příkopy. K téměř obdélníkovému areálu na severovýchodě přiléhal gotický palác s hranolovými věžemi v nárožích. V západním nároží byla postavena mohutná hranolová věž. Po polovině 16. století bylo na severozápadní straně postaveno nové renesanční křídlo. V něm pak byl proražen nový vstup do zámku. Na jihozápadní straně byla postavena nová budova a v jejím nároží okrouhlá věž. Nádvoří zámku bylo přestavěno a vznikly zde arkádové ochozy na toskánských sloupech. Ty byly v 18. století vyzděny.

 
Graficke pismenko Staré gotické valené klenby jsou dodnes zachovány v přízemí starého paláce a ve věži.
 
Graficke pismenko V roce 1929 byl na straně zámku směrem do vsi přistavěn pivovar. Tato nepříliš šťastná přístavba hyzdí celkově pěkný dojem ze zámku.

Text: popis
18.4. 2007 - Pavel Vítek