Graficke pismenko Je málo míst na území hlavního města, kde by majetnické poměry byly tak spletité jako v Petrovicích, a proto zde uvádíme jen přehled nejdůležitějších majitelů. Se jménem Petrovic se v písemných pramenech poprvé setkáváme až k r. 1352, kdy je až do konce 14. století vlastnili pražští měšťané Klementerové. V druhé polovině 15. století náležela vesnice Petrovským z Petrovic; v r. 1489 prodali Václav a  Heřman Petrovští plat na zdejší vsi a tvrzi staroměstskému kostelu sv. Linharta. K tomuto datu se váže také první písemná zmínka o zdejší tvrzi, jejíž vznik bývá podle stavebně historického průzkumu kladen do 14. století. Jediným majitelem vesnice se časem nepochybně stal Václav Petrovský, jehož ovdovělá manželka Magdaléna z Měcholup postoupila r. 1542 Petrovice své dceři Kateřině, provdané za Jana Hrzka z Mšena, který později ke svému jménu připojoval „seděním na Petrovicích“. Také Kateřina záhy zemřela a Jan Hrzek se znovu oženil s Johanou z Bezdědic, která r. 1563 převzala poručnictví nad svými vlastními dětmi Bohunkou a Zikmundem a nad petrovickým statkem. R 1571 prodali Bohunka a Zikmund zdejší ves s tvrzí Evě Říčanské z Olbramovic, ale již po čtyřech letech ji koupil Adam Homut z Harasova. V držení tohoto rodu (Václava Homuta, později Viléma) zůstaly Petrovice až do r. 1630, kdy je jako značně zadlužený statek koupila Estera Lažanská z Bukové, která jej po devíti letech odkázala svému bratrovi Ferdinandu Rudolfovi. Za nejasných okolností získal Petrovice Jindřich Volf Berka z Dubé, jehož syn František Karel je r. 1656 prodal Ondřejovi Borovanskému z Borovan. Od Borovanských přešly do vlastnictví Maxmiliána Krakovského z Kolovrat. Dalším majitelem byl František Antonín Špork (r. 1693) a od r. 1701 František Karel Přehořovský z Kvasejovic. R. 1716 koupil Petrovice František Paceli z Adlersheimu, za něhož byla bývalá tvrz ve dvoře přestavěna v prostý jednopatrový barokní zámek se středním rizalitem, členěným v patře polosloupy s ukončeným štítem. Postranní části průčelí byly zakončeny atikou se sochami. Jednopatrová zámecká stavba obdélníkového půdorysu, jejíž místnosti mají ploché stropy, stojí v rohu bývalého vrchnostenského dvora v Grammově ulici. Uprostřed hlavního průčelí je socha sv. Floriána, před západním průčelím je terasa se schodištěm, na niž navazuje ohradní zeď se sgrafity. V r. 1796 koupila Petrovice rodina Voračických z Paběnic, která je r. 1861 prodala francouzskému chemikovi Nicolasi Bellotovi, jenž se spolu se Sellierem stal zakladatelem známé žižkovské továrny na výrobu zápalek (kapslí pro náboje) Sellier a Bellot.

Text: historie
22.1. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku