Graficke pismenko První písemná zmínka o Kunovicích pochází z listiny z roku 1196, kde se uvádí jako Cunovicz. V té době zde již bezpochyby stál dvůr a opevněné sídlo moravských Přemyslovců, jehož lokalizace však není známa. V pozdějších dobách k nejvýznamnějším majitelům kunovického dvora patřil rod pánů z Kunovic, kterým náležel v 15.-17. století. Na přelomu 16.-17. století se uvádí v Kunovicích zámek starobylého původu a při něm panský dvůr. Podle toho lze usuzovat, že v těchto místech mohla stát kunovická tvrz nebo dokonce přemyslovský hrad. Posledním pánem z Kunovic byl Jan Bernart. Po bitvě na Bílé hoře byl jeho majetek, včetně zámku a panského dvora, zabaven a přešel do rukou knížat z Liechtensteinu. Poté se uvádí už jen panský dvůr, do něhož byl začleněn i původní zámek. V průběhu 18. a 19. století byl komplex upravován.

 
Graficke pismenko V roce 1923 dvůr přešel do majetku země Moravskoslezské a vznikl zde školní statek. Po roce 1961 v areálu hospodařil státní statek a následně zemědělské výrobní sdružení. Po roce 1989 se zchátralý areál dostal do vlastnictví soukromých majitelů. V roce 1994 byl prohlášen kulturní památkou. V roce 2005 celý rozsáhlý komplex o rozloze tří hektarů přešel do majetku města. V roce 2007 byl zahájen průzkum, při němž archeologové pátrali po zbytcích jednoho ze dvou kunovických opevněných sídel. Stopy hradu ani tvrze sice nebyly nalezeny, ale průzkum naznačuje možnou souvislost se staršími sídly pánů z Kunovic. V letech 2008 – 2011 díky finanční podpoře z fondů Evropské unie proběhla rozsáhlá rekonstrukce dvora včetně sklepů, na něž v minulosti navazovaly podzemní chodby. V současnosti areál slouží mimo jiné jako restaurace.

Text: historie
15.10. 2019 - Luděk Vláčil - zdroj: PANSKÝ DVŮR KUNOVICE POHLEDY DO MINULOSTI, Zdeněk Pokluda, Město Kunovice v roce 2011., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. Jižní Morava a další