Graficke pismenko Ves Osek je poprvé doložena v r. 1392. R. 1442 se připomíná Absolon z Brloha seděním v Oseku, r. 1484 se uvádí Alexius z Brloha a v Oseku a s ním ještě současně Jan v r. 1489. Patřili k rodu Oseckých z Brloha, z nichž se jako poslední připomíná Absolon r. 1523. Za nich při dvoru, neznámo kdy, byla vystavěna i tvrz. Po r. 1541 koupil tvrz, dvůr i ves Osek Jiří Čejka z Olbramovic. Jeho potomci drželi zboží až do r. 1623, kdy byl Zdeněk Čejka odsouzen pro účast na stavovském povstání ke ztrátě všeho majetku. Ještě téhož roku koupil Osek Karel z Lichtensteina a hned jej prodal Ferdinandu Rudolfu Lažanskému z Bukové. Jeho syn Maxmilián připojil Osek k bratronickému panství a osecká tvrz se stala obydlím hospodářských úředníků. V držení Lažanských zůstal Osek až do r. 1737. Majitelé Oseka se pak velmi často střádali, až jej r. 1825 získali manželé František a Josefa Daubkovi. Za jejich syna JUDr. Eduarda rytíře Daubka a stejnojmenného vnuka dostal zámek po přestavbě dnešní podobu.

 
Graficke pismenko Po konfiskaci v roce 1948 spravovaly zámek Československé státní statky. V roce 1955 proběhla generální oprava zámku a byl zde zřízen domov pro oligofrenní chlapce. Zařízení zpočátku řídila Česká katolická charita, od r. 1960 ONV Strakonice a od r. 1974 Krajský ústav sociální péče pro mládež Jihočeského kraje. V letech 1991 až 1998 probíhalo restituční řízení ve věci vydání objektu zámku a přilehlých budov. Koncem roku došlo k odkoupení objektu od restituenta a následně v letech 1999–2002 prošel zámek rozsáhlou přestavbou. V současné době je ústav příspěvkovou organizací Jihočeského kraje a je zde umístěn Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež.

Text: historie
2.7. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda 1984 (doplněno redakcí)